MUDr. Jiří VojtěchVystudoval 1. LF UK v Praze. Pracovní zkušenosti získával zejména v Ústavu pro péči o matku

a dítě v Podolí, kde působil jako vedoucí lékař Oddělení rizikového těhotenství a Centra

prenatální diagnostiky. Absolvoval odborné stáže ve fakultní nemocnici Hospital Sant Joan de

Déu v Barceloně a Univerzitní nemocnici Leuven v Belgii. Dlouhodobě se věnuje diagnostice

těhotenských komplikací, ultrazvuku, perinatologii a fetální medicíně, včetně nitroděložní

chirurgie. V současné době pracuje jako vedoucí lékař na porodním sále Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Je držitelem certifikátů ČGPS ČLS JEP pro Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření v průběhu

prenatální péče a Fetal Medicine Foundation (London) pro screeningová vyšetření v

těhotenství. Po práci se dobíjí jízdou na horském kole, hrou na klavír, nebo jen tak relaxuje

se svou fantastickou ženou a dvěma kudrnatými dětmi.