Ve spolupráci s webdesignérským studiem Web-works.cz jsme pro vás připravili nové webové stránky. Pravidelně vás budeme informovat o všem podstatném. Naleznete zde přímý link na stránku myFetView.com. Pomocí této aplikace, jak již řada z vás ví, sdílíme důležité výsledky a obrázky nejen z ultrazvukových vyšetření. Nově spouštíme možnost online objednání. Vyhledejte vyhovující termín pro příští kontrolu v jedné z našich vyšetřoven. Preferujete raději klasické objednání? Žádný problém, naše sestřičky jsou vám samozřejmě nadále k dispozici na tel. čísle +420 251 614 686

Novinkou bude také sekce poradna. Zde s vámi budeme sdílet informace o porodnických a gynekologických problémech, které v našich ambulancích nejčastěji řešíme. 

Věříme, že web bude dobře sloužit k vaší spokojenosti a pohodlí.